Αι Αιτήσεις
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
(1809 Κωνσταντινούπολη - 1892 Αθήνα)


Εις χρυσά μαλλιά εφόρει,
κόκκινο λουλούδ’ η κόρη.
– Δος, την είπα, δος μ’αυτό,
κι άλλο πια δεν σε ζητώ.

Ερυθρά μοι το προσφέρει,
μ’άσπρο σαν τον κρίνον χέρι.
– Δος το χέρι, δος μ’αυτό,
κι άλλο, είπα, δεν ζητώ.

Με το δίδει το αφράτο,
και τα μάτια ρίχνει κάτω.
– Δος το βλέμμα δος μ’αυτό,
κι άλλο, είπα, δεν ζητώ.

Μια ματιά σαν φως με ρίχνει,
και στο στόμα γέλιο δείχνει.
– Δος φιλί στο στόμ’ αυτό,
κι άλλο, είπα, δεν ζητώ.

Χείλια μέλι με προβάλλει,
και το άσπρο στήθος πάλλει.
– Δος το στήθος δος μ’αυτό,
κι άλλο, είπα, δεν ζητώ.

Σαν το κυπαρίσσι σκύπτει,
και στην αγκαλιά μου πίπτει.
– Τώρα σ’ έχω, σε κρατώ,
Τίποτ’ άλλο δεν ζητώ.
(1859)


Begehren
Aléxandros Rízos Rangavís
(1809 Istanbul -1892 Athen)


Im goldnen Haar trägt sie
eine rote Blume das Mädchen.
Gib – sagt‘ ich ihr – gib sie mir
und nichts sonst ich mehr von Dir begehr‘.

Errötend die Blume mir sie reicht
mit lilienweißer Hand.
Gib die Hand mir, gib sie mir,
und nichts sonst – sagt‘ ich – ich begehr‘.

Die Zarte sie reicht sie mir,
die Augen zu Boden sie richtet dabei.
Gib den Blick mir, gib ihn mir,
und nichts sonst – sagt‘ ich – ich begehr‘.

Einen Blick wie Licht sie wirft mir zu,
auf dem Mund ein Lächeln sie zeigt dabei.
Gib ‘nen Kuß mir auf den Mund,
und nichts sonst – sagt‘ ich – ich begehr‘.

Honiglippen mir entgegen sie streckt,
die weiße Brust erbebt dabei.
Gib die Brust mir, gib sie mir,
und nichts sonst – sagt‘ ich – ich begehr‘.

Wie die Zypresse sich neigt,
in die Arme mir sie fällt.
Jetzt hab‘ ich dich, halte dich,
nichts sonst mehr ich nun begehr‘.

(Übersetzung:  © KoKa Augsburg; 2005)